predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
mentorji letnikov
tutorji študentom novincem
pravilniki Univerze v Mariboru
splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UM
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
7. OKVIRNI PROGRAM EU
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
EUREKA
ERA-Net; CORNET
Leonardo da Vinci
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2014/15:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
INFORMATIVNI DNEVI
petek, 13.2. ob 10:00 in 15:00
in
sobota, 14.2. ob 10:00

v predavalnici inž. Ivana Munde (E-104)
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

Informacije za srednješolce
Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov

novice in obvestila
27.1.2015 - Vabilo na prestavitev Erasmus mednarodne izmenjave študentov
Vabimo vas na predstavitev Razpisa za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2015/2016, v okviru programa ERASMUS+, ki bo na Fakulteti za strojništvo v četrtek, 29.01.2015 ob 10h v predavalnici B-202. Več ...
24.1.2015 - Perlachova nagrada za Petro Gašparič
Naša študentka in sodelavka Petra Gašparič je prejela univerzitetno Perlachovo nagrado s področja tehniških ved za študijsko leto 2013/2014. Več ...
18.1.2015 - IAESTE brezplačna delavnica
Društvo IAESTE organizira brezplačno delavnico na temo pisanje motivacijskega pisma in CV-ja v angleščini, ki bo 15.1. 2015 ob 14:30 v učilnici B-202. Vljudno vabljeni!
14.1.2015 - Nova spletna stran Laboratorija za oljno hidravliko
18.12.2014 - Vabilo na strokovno trodnevno ekskurzijo v Milano
Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje organizira strokovno trodnevno ekskurzijo v Milano v začetku februarja za študente študijskih programov Oblikovanje in tekstilni materiali in Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Ogledali si bomo sejem Milano Unica (http://www.milanounica.it/ITA/home.php), Fashion Design Studio Maurizio Baldassari (http://www.mauriziobaldassari.com/) ter modne ulice Milana. Strokovno in organizacijsko bo ekskurzijo vodila doc. Sonja Šterman (sonja.sterman@um.si).
3.12.2014 - Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FS UM
2.12.2014 - Zdravstvena oskrba študentov UM
Nenadno zboleli ali poškodovani študenti, ki v Mariboru nimate izbranega osebnega zdravnika, se za zdravniško pomoč lahko obrnete na katerokoli od spodaj navedenih ambulant družinske medicine, oziroma na ambulanto Splošne nujne medicinske pomoči, ki deluje v UKC Maribor, v kolikor gre za nujno stanje. Več ...
2.12.2014 - Vabilo na dve javni predavanji gostujočih raziskovalcev
Torek, 9.12.2014, ob 10.00 v B-304:
Predavateljica: Dr. Isabel Duarte, Universidad de Aveiro, Department of Mechanical Engineering, Portugalska
Naslov: Aluminium Alloy Foams: production, properties and applications
Torek, 9.12.2014, ob 11.00 v B-304:
Predavatelj: Red. prof. Dr. Sc. Lovre Krstulović-Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju, Hrvaška
Naslov: Middle-wave infrared thermography as a tool for evaluation of dynamic processes in inhomogeneous metallic structures and materials
1.12.2014 - Vabilo na sklop predavanj o uporabi faznih diagramov pri razvoju sodobnih zlitin
Spoštovani sodelavci in študentje! Od 9. do 11. decembra organiziramo sklop predavanj in vaj s področja uporabe faznih diagramov pri razvoju sodobnih zlitin, ki jih bosta izvedla profesorja Gilberto Carvalho Coelho in Carlos Angelo Nunes (Univerza Sao Paulo, Brazilija) in dr. Ake Jansson (podjetje Thermocalc, Švedska). Vljudno vabljeni!
24.11.2014 - Slavnostna podelitev priznanja Mentor leta 2014
Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) letos že 6. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2014. Vabimo vas na slavnostno podelitev, ki bo v četrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Več ... 
sporočila na oglasni deski
29.1.2015 - USTNI IZPITI PRI DOC. DR. HARLU
29.1.2015 - GOVORILNE URE PRI MAG. KREŠEVIČ-VRAZ
28.1.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. M. KEGLU
27.1.2015 - S 3. VS (K) - RAZVOJ IZDELKA - ZAGOVOR SEMINARSKIH NALOG
27.1.2015 - ZAGOVOR SEMINARSKIH NALOG IZ ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA 2
27.1.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. J. MARNU
27.1.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. J. PADEŽNIK-GOMILŠEK
27.1.2015 - TVO 1. UN - EKOLOGIJA IN OKOLJEVARSTVO - KOLOKVIJ IZ VAJ
27.1.2015 - S 3. UN (K) - SPAJANJE MATERIALOV - KOLOKVIJ
26.1.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. M. VESENJAKU
26.1.2015 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI PROF. DR. M. VESENJAKU
26.1.2015 - S, MEH. 1. UN, GING 2. UN - TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - KOLOKVIJ
26.1.2015 - S 2. MAG. (K) - OBRATOVALNA TRDNOST KONSTRUKCIJ - KOLOKVIJ
23.1.2015 - S, MEH. 1. VS - TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - KOLOKVIJ (sprememba termina)
22.1.2015 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI DOC. DR. SLUBANU ZA VSE PREDMETE RAZEN MZI 2
22.1.2015 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI DOC. DR. B. SLUBANU ZA PREDMET MZI 2
21.1.2015 - Vabilo na prestavitev Erasmus mednarodne izmenjave študentov
21.1.2015 - S, MEH. 1. UN, GING 2. UN - TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - KOLOKVIJ
21.1.2015 - TVO 2. UN - PROJEKTIRANJE IN KONSTRUIRANJE TEHNIŠKIH SISTEMOV - KOLOKVIJ
21.1.2015 - S, MEH. 1. VS - TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - KOLOKVIJ
20.1.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. RAVNIKU
20.1.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. ŠKERGETU
20.1.2015 - IZPITNI SISTEM - PLAČILO PRISTOPA K IZPITU
19.1.2015 - S, MEH. 1. VS - MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 1 - 2. TEST IZ TEORIJE
14.1.2015 - S 2. MAG-K - OBRATOVALNA TRDNOST KONSTRUKCIJ - KOLOKVIJ
13.1.2015 - S, MEH. 1. MAG - IZBRANA POGLAVJA IZ MATEMATIKE - 2. TEST
13.1.2015 - S 3. UN (K), GING 3. UN - STROJNE KONSTRUKCIJE - KOLOKVIJ
8.1.2015 - NAVODILA ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV, KI IMAJO PRAVICO VOLITI REKTORJA
7.1.2015 - PREDSTAVITEV SEMINARJEV PRI PREDMETU RAVNANJE Z ODPADKI (1.ST. TVO)
5.1.2015 - S, GING, IOI 1. MAG - SODOBNI INŽ. MATERIALI - 2. KOLOKVIJ
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
10.10.2014 - PRISPELE SO ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA 2. STOPNJO - VSI PROGRAMI
1.10.2014 - Plačilo prijave teme zaključnih del za študente brez statusa
1.10.2014 - MENTORJI LETNIKOV 2014/2015
2.7.2014 - SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UM
2.7.2014 - IZREDNI ŠTUDIJ - URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO