predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
mentorji letnikov
tutorji študentom novincem
pravilniki Univerze v Mariboru
splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UM
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2015/16:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Fotografije z inavguracije dekana UM FS

Fotografije z inavguracije dekana UM FS

Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov

novice in obvestila
23.6.2015 - Slovesnost ob inavguraciji dekana FS
Oglejte si fotografije z inavguracije dekana Fakultete za strojništvo izr. prof. dr. Bojana Dolšaka, ki je bila v torek, 23. junija 2015, ob 11. uri v predavalnici Boruta Pečenka na Fakulteti za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor.
22.6.2015 - Sklep o razpisu volitev za člana Senata FS iz vrst študentov
17.6.2015 - Javni razpis UM za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015
Univerza v Mariboru je objavila javni razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2015. Rok za oddajo prijav: 22. junij 2015. Razpis in celotna razpisna dokumentacija sta na voljo na http://www.um.si/mladi-raziskovalec.
11.6.2015 - Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov
Obveščamo vas, da je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavil javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov NAKVIS. Javni poziv bo odprt do ponedeljka, 29. 6. 2015. Poziv velja zaposlenim in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in bi se želeli udeležiti usposabljanja ter sodelovati kot strokovnjaki agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov ter pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol. Javni poziv je objavljen na spletni strani agencije, na povezavi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/3. Za vse dodatne informacije so vam na voljo po telefonu ali elektronski poti (e-mail: info@nakvis.si).
1.6.2015 - Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekanov FS UM
20.5.2015 - Modni dogodek IKONSKA PETDESETA v Pokrajinskem muzeju Maribor
Študentke Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje Vas vabijo na modni dogodek IKONSKA PETDESETA, 26. maja 2015, ob 18. uri v Pokrajinski muzej Maribor v okviru Meseca mode v muzeju. Več informacij ...
14.5.2015 - Vabilo na delavnico: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov"
Spoštovani sodelavci in študentje! Vljudno Vas vabimo, da se udeležite delavnice: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov". Delavnica bo potekala na Fakulteti za strojništvo, Smetanova ulica 17, od torka, 2. 6. 2015, do petka, 5. 6. 2015. Podrobnejše informacije so na spletni strani: http://lm.fs.um.si/index.php/konferenca/. Udeležba na delavnici je brezplačna. Več...
14.5.2015 - Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje
Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje. Več informacij ...
13.4.2015 - Naš študent Matej Fiderih prejel nagrado UM na univerzitetnem grafičnem natečaju
Univerza v Mariboru je že drugič organizirala univerzitetni grafični natečaj, na katerem so študentje izrazili svoj pogled na zgradbo rektorata, v klasični grafiki in digitalni grafiki oziroma arhitekturni risbi.
V sklopu digitalna grafika in arhitekturna risba je nagrado, pod mentorstvom izr. prof. Vojka Pogačarja, prejel tudi študent 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov Fakultete za strojništvo UM Matej Fiderih. Za uspeh mu čestitamo! Več ...
10.4.2015 - Plan ogledov delovnih okolij za študente KTMO
sporočila na oglasni deski
26.6.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA TEHNIŠKE MERITVE
26.6.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA VEKTORSKA ANALIZA
26.6.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 2
26.6.2015 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI DOC. DR. SLUBANU
24.6.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. J. RAVNIKU
18.6.2015 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA PROCESNO INŽENIRSTVO - TVO
17.6.2015 - ON-LINE BORZA RAZISKOVALNIH NALOG
7.5.2015 - Roki diplomiranja za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih
20.1.2015 - IZPITNI SISTEM - PLAČILO PRISTOPA K IZPITU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
10.10.2014 - PRISPELE SO ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA 2. STOPNJO - VSI PROGRAMI
1.10.2014 - Plačilo prijave teme zaključnih del za študente brez statusa
1.10.2014 - MENTORJI LETNIKOV 2014/2015
2.7.2014 - SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UM
2.7.2014 - IZREDNI ŠTUDIJ - URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO