predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
Javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
mentorji letnikov
tutorji študentom novincem
pravilniki Univerze v Mariboru
splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UM
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
7. OKVIRNI PROGRAM EU
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
EUREKA
ERA-Net; CORNET
Leonardo da Vinci
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2014/15:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

Informacije za srednješolce

Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov

novice in obvestila
20.12.2014 - Božično-novoletni prazniki
Med božično-novoletnimi prazniki bodo prostori fakultete zaprti od četrtka, 25. decembra 2014 do vključno nedelje, 4. januarja 2015. Prijetne praznike!
18.12.2014 - Vabilo na strokovno trodnevno ekskurzijo v Milano
Katedra za tekstilne materiale in oblikovanje organizira strokovno trodnevno ekskurzijo v Milano v začetku februarja za študente študijskih programov Oblikovanje in tekstilni materiali in Tehnologije tekstilnega oblikovanja. Ogledali si bomo sejem Milano Unica (http://www.milanounica.it/ITA/home.php), Fashion Design Studio Maurizio Baldassari (http://www.mauriziobaldassari.com/) ter modne ulice Milana. Strokovno in organizacijsko bo ekskurzijo vodila doc. Sonja Šterman (sonja.sterman@um.si).
3.12.2014 - Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja FS UM
2.12.2014 - Zdravstvena oskrba študentov UM
Nenadno zboleli ali poškodovani študenti, ki v Mariboru nimate izbranega osebnega zdravnika, se za zdravniško pomoč lahko obrnete na katerokoli od spodaj navedenih ambulant družinske medicine, oziroma na ambulanto Splošne nujne medicinske pomoči, ki deluje v UKC Maribor, v kolikor gre za nujno stanje. Več ...
2.12.2014 - Vabilo na dve javni predavanji gostujočih raziskovalcev
Torek, 9.12.2014, ob 10.00 v B-304:
Predavateljica: Dr. Isabel Duarte, Universidad de Aveiro, Department of Mechanical Engineering, Portugalska
Naslov: Aluminium Alloy Foams: production, properties and applications
Torek, 9.12.2014, ob 11.00 v B-304:
Predavatelj: Red. prof. Dr. Sc. Lovre Krstulović-Opara, Sveučilište u Splitu, Fakultet za elektrotehniku, strojarstvo i brodogradnju, Hrvaška
Naslov: Middle-wave infrared thermography as a tool for evaluation of dynamic processes in inhomogeneous metallic structures and materials
1.12.2014 - Vabilo na sklop predavanj o uporabi faznih diagramov pri razvoju sodobnih zlitin
Spoštovani sodelavci in študentje! Od 9. do 11. decembra organiziramo sklop predavanj in vaj s področja uporabe faznih diagramov pri razvoju sodobnih zlitin, ki jih bosta izvedla profesorja Gilberto Carvalho Coelho in Carlos Angelo Nunes (Univerza Sao Paulo, Brazilija) in dr. Ake Jansson (podjetje Thermocalc, Švedska). Vljudno vabljeni!
24.11.2014 - Slavnostna podelitev priznanja Mentor leta 2014
Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) letos že 6. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2014. Vabimo vas na slavnostno podelitev, ki bo v četrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Več ... 
11.11.2014 - Svečani strokovni kolokvij
4.10.2014 - Javna predstavitev rezultatov študentskih projektov
Ob izteku obdobja financiranja študentskih projektov v okviru programa "Po kreativni poti do praktičnega znanja" in zelo uspešnem zaključku kreativnih projektov vljudno vabim študente in partnerje iz podjetij na javno predstavitev rezultatov študentskih projektov, ki bo v torek, 28. oktobra 2014, ob 15. uri v predavalnici inž. Ivana Munde (E-104) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, Smetanova ulica 17, Maribor. Red. prof. dr. Zoran Ren, fakultetni koordinator programa.
3.10.2014 - Razpis za dveletni program OECD za mlade strokovnjake
Na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve so objavili razpis za dveletni program OECD za 19 mladih strokovnjakov (OECD Young Professionals Programme – YPP). Program je namenjen visoko usposobljenim in motiviranim mladim različnih profilov, ki si želijo dela na projektih v okviru strateških usmeritev Generalnega sekretariata OECD – zlasti s področja zelene rasti, razvoja, inovacij in NAEC. Rok za prijavo je 25. november 2014. Več...
sporočila na oglasni deski
15.12.2014 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATERIALI I
15.12.2014 - URADNE URE REFERATA DNE, 24.12.2014
9.12.2014 - S, GING, MEH. 2. UN - STROJNI ELEMENTI - 2. KOLOKVIJ
5.12.2014 - M 1. VS - MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 1 - TEST IZ TEORIJE
5.12.2014 - MEH. 2. MAG - NANOROBOTIKA - NADOMESTNA PREDAVANJA
4.12.2014 - IZPITNI ROKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015
3.12.2014 - TVO 3. UN (1.st.) - TEHNOLOGIJA VODA - ODPOVED PREDAVANJ
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
20.11.2014 - PODALJŠANJE ROKA O RAZPISU VOLITEV ZA NADOMESTNEGA ČLANA SENATA FS IZ VRST ŠTUDENTOV IN PODALJŠANJE ROKA O RAZPISU VOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V AKADEMSKI ZBOR FS
17.11.2014 - POROČILO O IZVOLJENIH KANDIDATIH NA DAN 12.11.2014 IN 13.11.2014
10.10.2014 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
10.10.2014 - PRISPELE SO ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA 2. STOPNJO - VSI PROGRAMI
10.10.2014 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE
1.10.2014 - Plačilo prijave teme zaključnih del za študente brez statusa
1.10.2014 - MENTORJI LETNIKOV 2014/2015
2.7.2014 - SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UM
2.7.2014 - IZREDNI ŠTUDIJ - URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO