predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
vpis v višji letnik
oddaja prošenj za KŠZ (neizpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik oz. ponavljanje letnika)
Projektna dela - študijsko leto 2015/2016
tutorji študentom novincem
mentorji letnikov
pravilniki Univerze v Mariboru
splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UM
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
študentski projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-05/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2015/16:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Fotografije z inavguracije dekana UM FS

Fotografije z inavguracije dekana UM FS

Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov
novice in obvestila
19.8.2015 - Predstavitev študentskega projekta: Uvajanje CNC tehnologije in programskih orodij CAM v proizvodnjo nadgradenj gasilskih vozil
Predstavitev študentskega projekta "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
Uvajanje CNC tehnologije in programskih orodij CAM v proizvodnjo nadgradenj gasilskih vozil
17.7.2015 - Uvajalni seminar za študente novince (dodiplomski študij)
Fakulteta za strojništvo organizira 30. septembra 2015 ob 13. uri v predavalnici Borut Pečenko uvajalni seminar za študente novince. Na uvajalnem seminarju, ki bo predvidoma trajal 2 uri, Vam bomo posredovali ključne praktične informacije o študiju na naši fakulteti, ki smo jih za Vas pripravili v sodelovanju s študenti fakultete. Pozivamo Vas, da se uvajalnega seminarja zagotovo udeležite in tako pridobite potrebne informacije za uspešen začetek študija.
Hkrati vas želimo obvestiti, da bo v okviru Univerze v Mariboru v času med 23.9. in 30.9.2015 prav tako potekal uvajalni teden za študente novince. Program uvajalnega tedna UM je je dosegljiv na tej povezavi.
V okviru Univerze v Mariboru deluje tudi Karierni center UM, kjer skrbijo za razvoj vaše kariere in za vas v okviru uvajalnega tedna pripravljajo dan odprtih vrat. Vse informacije v zvezi s Kariernim centrom UM lahko najdete na povezavi http://kc.um.si/.
6.7.2015 - Obvestilo o delu na fakulteti v času od 1. julija do 31. avgusta 2015
Zaradi okrnjenega delovnega procesa ter koriščenja rednih letnih dopustov bo fakulteta FS odprta dnevno krajši čas in to od 1. julija do 14. julija od 6. do 19. ure, od 15. julija do 14. avgusta od 6. do 15. ure. Računalniška učilnica B-206 bo odprta od 8. do 14. ure. V juliju in avgustu bo fakulteta ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprta.
2.7.2015 - V Večeru izšel članek Snujejo oblačila po meri invalidov
V časniku Večer je 17. junija 2015 izšel članek o sodelovanju študentov oblikovanja in tekstilnih materialov, strojništva in inženirskega oblikovanja ter mentorjev laboratorija za obdelavo in preskušanje polimernih materialov pri projektu Raziskave in razvoj funkcionalnih oblačil za paraplegike, ki poteka na naši fakulteti. Članek...
23.6.2015 - Slovesnost ob inavguraciji dekana FS
Oglejte si fotografije z inavguracije dekana Fakultete za strojništvo izr. prof. dr. Bojana Dolšaka, ki je bila v torek, 23. junija 2015, ob 11. uri v predavalnici Boruta Pečenka na Fakulteti za strojništvo, Smetanova ulica 17, Maribor.
17.6.2015 - Javni razpis UM za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015
Univerza v Mariboru je objavila javni razpis za izbor kandidatov za mlade raziskovalce v letu 2015. Rok za oddajo prijav: 22. junij 2015. Razpis in celotna razpisna dokumentacija sta na voljo na http://www.um.si/mladi-raziskovalec.
11.6.2015 - Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov
Obveščamo vas, da je svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavil javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov NAKVIS. Javni poziv bo odprt do ponedeljka, 29. 6. 2015. Poziv velja zaposlenim in študentom, ki izpolnjujejo pogoje in bi se želeli udeležiti usposabljanja ter sodelovati kot strokovnjaki agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov in študijskih programov ter pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol. Javni poziv je objavljen na spletni strani agencije, na povezavi: http://test.nakvis.si/sl-SI/Content/Details/3. Za vse dodatne informacije so vam na voljo po telefonu ali elektronski poti (e-mail: info@nakvis.si).
20.5.2015 - Modni dogodek IKONSKA PETDESETA v Pokrajinskem muzeju Maribor
Študentke Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje Vas vabijo na modni dogodek IKONSKA PETDESETA, 26. maja 2015, ob 18. uri v Pokrajinski muzej Maribor v okviru Meseca mode v muzeju. Več informacij ...
14.5.2015 - Vabilo na delavnico: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov"
Spoštovani sodelavci in študentje! Vljudno Vas vabimo, da se udeležite delavnice: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov". Delavnica bo potekala na Fakulteti za strojništvo, Smetanova ulica 17, od torka, 2. 6. 2015, do petka, 5. 6. 2015. Podrobnejše informacije so na spletni strani: http://lm.fs.um.si/index.php/konferenca/. Udeležba na delavnici je brezplačna. Več...
14.5.2015 - Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje
Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje. Več informacij ...
sporočila na oglasni deski
28.8.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. Z. RENU
28.8.2015 - TEORETIČNI IZPITI PRI PROF. DR. Z. RENU
28.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA LINEARNA ALGEBRA
27.8.2015 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ENERGETSKI STROJI IN NAPRAVE
27.8.2015 - Nagradni natečaj za študente za raziskovalno nalogo
27.8.2015 - STATIKA IN TRDNOST, MEHANIKA I - USTNI IZPITI
27.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA VALOVANJE IN ZGRADBA SNOVI
26.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA IZBRANA POGLAVJA IZ MEHANIKE
26.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA KLIMATIZACIJA (HVAC)
26.8.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. M. VESENJAKU
25.8.2015 - TTO 1. VS (1.st.) - TEHNOLOGIJA PLEMENITENJA - 3. KOLOKVIJ
25.8.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. M. KEGLU (popravek ure)
24.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA I
24.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA OBLIKOVANJE TEKSTILIJ IN OBLAČIL
24.8.2015 - GOVORILNE URE PRI IZR. PROF. DR. I. PALČIČU
24.8.2015 - GOVORILNE URE IN KOREKTURE PRI MAG. KREŠEVIČ VRAZ
24.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 1
21.8.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA TEHNIŠKE MERITVE
21.8.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. L. ŠKERGETU
18.8.2015 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 2
12.8.2015 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. MARNU
13.7.2015 - Oddaja prošenj za KŠZ (neizpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik / ponavljanje letnika)
10.7.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. Z. RENU
7.7.2015 - Vpis v višji letnik v študijskem letu 2015/2016
17.6.2015 - ON-LINE BORZA RAZISKOVALNIH NALOG
7.5.2015 - Roki diplomiranja za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih
20.1.2015 - IZPITNI SISTEM - PLAČILO PRISTOPA K IZPITU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
10.10.2014 - PRISPELE SO ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA 2. STOPNJO - VSI PROGRAMI
1.10.2014 - Plačilo prijave teme zaključnih del za študente brez statusa
1.10.2014 - MENTORJI LETNIKOV 2014/2015
2.7.2014 - SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UM
2.7.2014 - IZREDNI ŠTUDIJ - URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO