predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
javna naročila
knjižnica tehniških fakultet
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
Projektna dela - študijsko leto 2015/2016
tutorji študentom novincem
mentorji letnikov
pravilniki Univerze v Mariboru
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
študentski projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
Aktualni in zaključeni mednarodni projekti fakultete za strojništvo - Adobe Acrobat oblika
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Mednarodno in akademsko sodelovanje
COST
CEEPUS mreže
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo FS-JN-01/2016 - Sistem za visokotlačno in visokotemperaturno hidrolizo
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-06/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-05/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
VPIS v študij. letu 2016/17:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

INFORMATIVNI DNEVI
petek, 12.2. ob 10:00 in 15:00
in
sobota, 13.2. ob 10:00

v predavalnici inž. Ivana Munde (E-104)
novice in obvestila
27.1.2016 - Podeljena priznanja in nagrade 2015 na Rektorjevem dnevu
Univerza v Mariboru je z današnjo slovesnostjo obeležila Rektorjev dan. Na slovesnosti je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar podelil priznanja in nagrade Univerze v Mariboru za leto 2015 tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Med 42 prejemniki nagrad in priznanj so tudi zaposleni in študenti naše fakultete. Več ...
13.1.2016 - Sklep o razpisu predstavnikov študentov v Akademski zbor FS
11.1.2016 - Sklep o razpisu postopka kandidiranja in volitev nadomestnega člana Senata FS s področja Inženirsko oblikovanje
21.12.2015 - Revija Advances in Production Engineering & Management se je uvrstila v svetovni bibliografski servis WEB of SCIENCE
Mednarodna znanstvena revija Advances in Production Engineering & Management, ki jo izdajamo na Inštitutu za proizvodno strojništvo (IPS) na Fakulteti za strojništvo, je dosegla velik uspeh, saj se je uvrstila v najprestižnejši svetovni bibliografski servis WEB OF SCIENCE, ki ga upravlja THOMSON REUTERS. Naša revija bo indeksirana v bazah SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED in CURRENT CONTENTS/ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY.
Čestitke odgovornemu uredniku prof. dr. Miranu Brezočniku in ekipi revije za velik uspeh.
Odgovorni urednik se v imenu uredništva revije za podporo zahvaljuje vodstvu IPS, vodjem laboratorijev IPS za finančno pomoč pri izdajanju revije, članom uredniškega odbora, ustanovni ekipi revije, recenzentom, administrativnemu osebju in vsem preostalim, ki so kakorkoli prispevali k uspehu naše publikacije.
10.12.2015 - Matija Mlakar dosegel 3. mesto na prvem Borzenovem natečaju za študente 015
Naš študent Matija Mlakar je dosegel 3. mesto na prvem Borzenovem natečaju za študente 015, ki se je v torek, 8. 12., zaključil s sklepno predstavitvijo zmagovalnih nalog za napovedovanje proizvodnje iz obnovljivih virov in podelitvijo nagrad na Gospodarski zbornici Slovenije. Več podatkov o natečaju, zmagovalnih nalogah in uspehu najdete na naslednjih povezavah: spletna stran natečaja, fotoutrinki in objava v mediju Naš stik.
13.11.2015 - Donacija robota KUKA KR 15 KRC1
Laboratorij za robotizacijo Fakultete za strojništvo je danes prejel od podjetja GROUPE RENAULT iz Novega Mesta v dar robota KUKA KR 15 s krmilnikom KRC 1. Robot bo dopolnjeval raziskovalno in pedagoško delo v Laboratoriju za robotizacijo. GROUPE RENAULT se za donacijo najlepše zahvaljujemo. Več ...
11.11.2015 - Fotografski natečaj na temo UTRIP ŠTUDENTSKEGA ŽIVLJENJA NA UM
Študentski svet Univerze v Mariboru objavlja fotografski natečaj na temo UTRIP ŠTUDENTSKEGA ŽIVLJENJA NA UNIVERZI V MARIBORU, s katerim želijo spodbuditi študente, da s fotografijami predstavijo svoja videnja, razmišljanja in opažanja, povezana s študentskim življenjem ter Univerzo v Mariboru. Več informacij ...
20.10.2015 - Diamantna maturantka Urška Butolen se je vpisala na GING-S
Fakulteta za strojništvo je medse sprejela diamantno maturantko Urško Butolen, ki se je v študijskem letu 2015/16 vpisala na študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer Strojništvo. V časniku Večer so z njo opravili zanimiv intervju. Več ...
14.10.2015 - Predavanje prof. dr. Aleksandre Lobnik na TEDxCERN 2015
Na TEDxCERN 2015 je prof. dr. Aleksandra Lobnik predstavila vizijo uporabe optičnih kemijskih senzorjev. Predavanje si je ogledalo okoli 600 ljudi v živo, nekaj tisoč pa po netu, direktno. Predavanje bo v kratkem na ogled tudi na spletu: http://tedxcern.web.cern.ch/speakers/aleksandra-lobnik. Več ...
8.10.2015 - V Financah izšel članek Z novimi tehnologijami navzgor ali v brezno?
V reviji Finance je izšel članek Z novimi tehnologijami navzgor ali v brezno?, v katerem je poudarjeno znanje na področju pametnih tekstilij, posebej še dosežki inštituta za inženirske materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo v Mariboru. Vsebina članka...
sporočila na oglasni deski
4.2.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA OBDELOVALNI IN PREOBLIKOVALNI STROJI
3.2.2016 - PODALJŠANA ROKA PRIJAVE ZA POLETNI ŠOLI POVEZANI Z NAPREDNIM RAČUNALNIŠTVO
1.2.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA DIFERENCIALNA ANALIZA
28.1.2016 - KANDIDATURE ZA KOMISIJO ZA TRAJNOSTNO IN DRUŽBENO ODGOVORNO UNIVERZO
27.1.2016 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. M. BREZOČNIKU
26.1.2016 - TTO 1. VS - VLAKNA - KOLOKVIJ IZ VAJ
20.1.2016 - PRESTAVLJEN IZPITNI ROK PRI DOC. DR. HARLU
18.1.2016 - Zdravniški pregledi za študente 1. letnika 1. stopnje ter 2. letnika 2. stopnje
7.1.2016 - Vabilo k sodelovanju pri Goodyearovem izzivu za študente ThinkGoodMobility
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1.STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
2.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 1. PRIJAVNEM ROKU
25.9.2015 - IZREDNI ŠTUDIJ - OBVEZNA UDELEŽBA V PEDAGOŠKEM PROCESU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO