predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
javna naročila
knjižnica tehniških fakultet
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
vpis novincev
vpis v višji letnik
oddaja prošenj za KŠZ (neizpolnjevanje pogojev za vpis v višji letnik oz. ponavljanje letnika)
uvajalni tečaji s področij matematike, mehanike in tehniške dokumentacije
naročilo TPN študijskega gradiva za 1. letnike
projektna dela - študijsko leto 2016/2017
tutorji študentom novincem
mentorji letnikov
pravilniki Univerze v Mariboru
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
ROKI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA STARIH (PREDBOLONJSKIH) ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
realizacija akcijskega načrta
institucionalne in programske evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
znanstveno-raziskovalni projekti
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
študentski projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
Aktualni in zaključeni mednarodni projekti fakultete za strojništvo - Adobe Acrobat oblika
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Mednarodno in akademsko sodelovanje
COST
CEEPUS mreže
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2016 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2016 - LIOFILIZATOR
Naročilo FS-JN-02/2016 - 3D-tiskalnik za biomedicinske aplikacije
Naročilo FS-JN-01/2016 - Sistem za visokotlačno in visokotemperaturno hidrolizo
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-06/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-05/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
VPIS v študij. letu 2016/17:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
novice in obvestila
11.7.2016 - Obvestilo o delu na fakulteti v času od 1. julija do 31. avgusta 2016
Zaradi okrnjenega delovnega procesa ter koriščenja rednih letnih dopustov bo fakulteta FS odprta dnevno krajši čas in to od 1. julija do 8. julija od 6. do 19. ure, od 11. julija do 12. avgusta od 6. do 15. ure. Računalniška učilnica B-206 bo odprta od 7.30 do 14.30 ure. V juliju in avgustu bo fakulteta ob sobotah, nedeljah in praznikih zaprta.
17.6.2016 - Pohod na Pohorje in prijetno druženje zaposlenih
Sodelavci Fakultete za strojništvo smo 15. junija 2016 vstopili v sicer sprva deževno poletje in zaključili iztekajoče se študijsko leto ob prijetnem druženju v okviru pohoda na Pohorje in dobrot z žara. Nekoliko slabše vreme ni vplivalo na številčno udeležbo in dobro voljo, zato takšno druženje kmalu ponovimo. Foto ...
16.6.2016 - Sklep o razpisu volitev članov Senata FS iz vrst študentov
20.5.2016 - Dva študenta Fakultete za strojništvo najboljša na naši univerzi
Univerza v Mariboru (UM) je v sodelovanju z družbo Elektro Maribor že četrto leto zapored izvedla razpis za izbor najboljšega študenta naše univerze. Najboljši študent UM je tako postal Luka Adanič, študent 1. letnika magistrskega študijskega programa Strojništvo, drugo mesto je pripadlo Branku Nečemru, prav tako študentu 1. letnika magistrskega študijskega programa Strojništvo. Več ...
31.3.2016 - Noč pisanja diplome
23. marca 2016 je na Fakulteti za strojništvo potekala prva Noč pisanja diplome, na kateri smo študentom predstavili celoten proces zaključevanja študija od prijave teme za zaključno delo do zagovora ter vpisa na višjo stopnjo študija. Sproščen dogodek, ki so ga izvedli red. prof. dr. Bojan Dolšak, dekan, izr. prof. dr. Iztok Palčič, prodekan za izobraževalno dejavnost, red. prof. dr. Simona Strnad, prodekanja za raziskovalno dejavnost in vodja referata za študijske in študentske zadeve Anita Ješovnik, mag., je še dodatno popestril Študentski svet FS s pogostitvijo. Predstavitev lahko najdete tukajNekaj utrinkov z dogodka...
9.3.2016 - Revija Advances in Production Engineering & Management se je uvrstila v svetovni bibliografski servis WEB of SCIENCE
15.2.2016 - Informativni dnevi na Fakulteti za strojništvo
V petek, 12. 2. in v soboto 13. 2. 2016 so potekali na Fakulteti za strojništvo informativni dnevi. Zanimanje za naše študijske programe je bilo veliko, kar samo priča o tem, da naša fakulteta izobražuje kadre, ki so na trgu cenjeni in zaposljivi. Pridružite se nam tudi vi! Več ...
15.2.2016 - Vodstvo Fakultete za strojništvo na obisku v Krškem
Vodstvo Fakultete za strojništvo je obiskalo Fakulteto za energetiko na lokaciji Krško, kjer smo si ogledali novo raziskovalno infrastrukturo fakultete. V prijetnem razgovoru s člani vodstva Fakultete za energetike na čelu z dekanom Bojanom Štumbergerjem smo izmenjali možnosti za sodelovanje, saj so področja delovanja obeh fakultet precej sorodna, zato se nadejamo bolj intenzivnih stikov v prihodnosti. Več ...
27.1.2016 - Podeljena priznanja in nagrade 2015 na Rektorjevem dnevu
Univerza v Mariboru je z današnjo slovesnostjo obeležila Rektorjev dan. Na slovesnosti je rektor Univerze v Mariboru prof. dr. Igor Tičar podelil priznanja in nagrade Univerze v Mariboru za leto 2015 tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Med 42 prejemniki nagrad in priznanj so tudi zaposleni in študenti naše fakultete. Več ...
21.12.2015 - Revija Advances in Production Engineering & Management se je uvrstila v svetovni bibliografski servis WEB of SCIENCE
Mednarodna znanstvena revija Advances in Production Engineering & Management, ki jo izdajamo na Inštitutu za proizvodno strojništvo (IPS) na Fakulteti za strojništvo, je dosegla velik uspeh, saj se je uvrstila v najprestižnejši svetovni bibliografski servis WEB OF SCIENCE, ki ga upravlja THOMSON REUTERS. Naša revija bo indeksirana v bazah SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED in CURRENT CONTENTS/ENGINEERING, COMPUTING & TECHNOLOGY.
Čestitke odgovornemu uredniku prof. dr. Miranu Brezočniku in ekipi revije za velik uspeh.
Odgovorni urednik se v imenu uredništva revije za podporo zahvaljuje vodstvu IPS, vodjem laboratorijev IPS za finančno pomoč pri izdajanju revije, članom uredniškega odbora, ustanovni ekipi revije, recenzentom, administrativnemu osebju in vsem preostalim, ki so kakorkoli prispevali k uspehu naše publikacije.
sporočila na oglasni deski
31.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA LINEARNA ALGEBRA
31.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA
31.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA PRENOS TOPLOTE
31.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA OSNOVE PROCESNEGA IN OKOLJSKEGA STROJNIŠTVA
31.8.2016 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. M. VESENJAKU
30.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROKI PRI DOC. DR. SLUBANU
30.8.2016 - Rezultati pisnega izpita Strojni elementi dne 30. 8. 2016
30.8.2016 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. Z. STJEPANOVIĆU
30.8.2016 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. KOSI-ULBL
30.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROK PRI DOC. DR. KOSI-ULBL
29.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA KONSTRUKCIJA OBLAČIL
29.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ELEKTROTEHNIKA
29.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANSKA TEHNOLOGIJA
29.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ORGANIZACIJA PROIZVODNJE
26.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEROSLOVJE IN KAKOVOST
25.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA III
25.8.2016 - USTNI IZPITI PRI DOC. DR. HARLU IZ MEHANIKE I IN STATIKE IN TRDNOSTI
25.8.2016 - Izbirnost med članicami UM - Medicina in šport
24.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA KLIMATIZACIJA
24.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA I
24.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA STATIKA IN TRDNOST
24.8.2016 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. J. RAVNIKU
23.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROK PRI PROF. DR. BREDI KEGL
23.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA II
23.8.2016 - DODATNI IZPITNI ROK PRI PROF. DR. GERŠAK
23.8.2016 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI PROF. DR. RENU IN STROJNIH ELEMENTOV
22.8.2016 - TEORETIČNI DEL IZPITA PRI DOC. DR. SLUBANU SAMO ZA MZI 2
22.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA DIFERENCIALNA ANALIZA
22.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA TEHNIŠKA MEHANIKA TEKOČIN IN PRENOS TOPLOTE
19.8.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATERIALI II
4.8.2016 - Govorilne ure pri prof. dr. Tonetu Lerherju
22.7.2016 - Roki za dokončanje predbolonjskih študijskih programov
20.7.2016 - VPIS NOVINCEV REDNEGA DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA 2016/2017
20.7.2016 - NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV ZA VPIS TER PONAVLJANJE LETNIKA (oddaja prošenj za KŠZ)
20.7.2016 - VPIS V VIŠJE LETNIKE 2016/2017
6.7.2016 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. A. BELŠAKU
23.5.2016 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. J. KRAMBERGERJU
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1.STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
2.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 1. PRIJAVNEM ROKU
25.9.2015 - IZREDNI ŠTUDIJ - OBVEZNA UDELEŽBA V PEDAGOŠKEM PROCESU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO