predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
javna naročila
knjižnica tehniških fakultet
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
Projektna dela - študijsko leto 2015/2016
tutorji študentom novincem
mentorji letnikov
pravilniki Univerze v Mariboru
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
ROKI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA STARIH (PREDBOLONJSKIH) ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
realizacija akcijskega načrta
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
znanstveno-raziskovalni projekti
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
študentski projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
Aktualni in zaključeni mednarodni projekti fakultete za strojništvo - Adobe Acrobat oblika
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Mednarodno in akademsko sodelovanje
COST
CEEPUS mreže
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo FS-JN-03/2016 - LIOFILIZATOR
Naročilo FS-JN-02/2016 - 3D-tiskalnik za biomedicinske aplikacije
Naročilo FS-JN-01/2016 - Sistem za visokotlačno in visokotemperaturno hidrolizo
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-06/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-05/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
VPIS v študij. letu 2016/17:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

INFORMATIVNI DNEVI ZA VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
sreda, 1. junij 2016, ob 16. uri

v predavalnici B-108 (Smetanova ulica 17, Maribor)
novice in obvestila
24.5.2016 - Vabilo na javno predavanje gostujočega profesorja
Vabimo vas na javno predavanje z naslovom Numerical Analysis of a new method to fabricate uni-directional porous metal employing the explosive compaction. Predaval bo Prof. Masatoshi NISHI, gostujoči profesor v Inštitutu za konstrukterstvo in oblikovanje iz National Institute of Technology, Kumamoto Colege, Japonska. Predavanje bo v torek, 31. 5. 2016 ob 11.00 uri v sejni sobi B-304. Predstojnik IKO: red. prof. dr. Zoran Ren. Več ...
20.5.2016 - Dva študenta Fakultete za strojništvo najboljša na naši univerzi
Univerza v Mariboru (UM) je v sodelovanju z družbo Elektro Maribor že četrto leto zapored izvedla razpis za izbor najboljšega študenta naše univerze. Najboljši študent UM je tako postal Luka Adanič, študent 1. letnika magistrskega študijskega programa Strojništvo, drugo mesto je pripadlo Branku Nečemru, prav tako študentu 1. letnika magistrskega študijskega programa Strojništvo. Več ...
17.5.2016 - Vabilo na 7. kolesarski vzpon FS na Pohorje
Vabimo vas na 7. kolesarski vzpon FS na Pohorje, ki se bo zgodil v soboto, 4. junija 2016, ob 8.45 uri izpred Fakultete za strojništvo. Več informacij ...
11.5.2016 - Vabilo na nogometni derbi UM in UL
V sredo, 18. maja, ob 15. uri bo v Ljubljani ponovno potekal nogometni derbi! Na Stadionu Slovan se bosta pomerili ekipi Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani. Vabimo vas, da se z nami odpravite v Ljubljano, kjer bomo glasno navijali za našo ekipo ter tako pripomogli k čim boljšemu rezultatu! Več ...
18.4.2016 - Sklep o ponovnem razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja UM FS
6.4.2016 - Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja UM FS
31.3.2016 - Noč pisanja diplome
23. marca 2016 je na Fakulteti za strojništvo potekala prva Noč pisanja diplome, na kateri smo študentom predstavili celoten proces zaključevanja študija od prijave teme za zaključno delo do zagovora ter vpisa na višjo stopnjo študija. Sproščen dogodek, ki so ga izvedli red. prof. dr. Bojan Dolšak, dekan, izr. prof. dr. Iztok Palčič, prodekan za izobraževalno dejavnost, red. prof. dr. Simona Strnad, prodekanja za raziskovalno dejavnost in vodja referata za študijske in študentske zadeve Anita Ješovnik, mag., je še dodatno popestril Študentski svet FS s pogostitvijo. Predstavitev lahko najdete tukajNekaj utrinkov z dogodka...
9.3.2016 - Revija Advances in Production Engineering & Management se je uvrstila v svetovni bibliografski servis WEB of SCIENCE
15.2.2016 - Informativni dnevi na Fakulteti za strojništvo
V petek, 12. 2. in v soboto 13. 2. 2016 so potekali na Fakulteti za strojništvo informativni dnevi. Zanimanje za naše študijske programe je bilo veliko, kar samo priča o tem, da naša fakulteta izobražuje kadre, ki so na trgu cenjeni in zaposljivi. Pridružite se nam tudi vi! Več ...
15.2.2016 - Vodstvo Fakultete za strojništvo na obisku v Krškem
Vodstvo Fakultete za strojništvo je obiskalo Fakulteto za energetiko na lokaciji Krško, kjer smo si ogledali novo raziskovalno infrastrukturo fakultete. V prijetnem razgovoru s člani vodstva Fakultete za energetike na čelu z dekanom Bojanom Štumbergerjem smo izmenjali možnosti za sodelovanje, saj so področja delovanja obeh fakultet precej sorodna, zato se nadejamo bolj intenzivnih stikov v prihodnosti. Več ...
sporočila na oglasni deski
24.5.2016 - S, GING 2. UN - MEROSLOVJE IN KAKOVOST - KOLOKVIJ
24.5.2016 - TEČAJ TEHNIŠKE DOKUMENTACIJE
24.5.2016 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. KOSI-ULBL
24.5.2016 - GOVORILNE URE PRI MAG. S. KREŠEVIČ VRAZ
24.5.2016 - Brezplačen obisk študentov na Industrijskem forumu IRT 2016
23.5.2016 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. J. RAVNIKU
23.5.2016 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. I. PALČIČU
23.5.2016 - S 2.VS (K) - STROJNE KONSTRUKCIJE - KOLOKVIJ
23.5.2016 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. J. KRAMBERGERJU
20.5.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA GIBALNI MEHANIZMI
19.5.2016 - ISKRIN ŠTUDENTSKI IZZIV
19.5.2016 - OTM 1. MAG (TM) - STRUKTURA IN LASTNOSTI VISOKO ZMOGLJIVIH VLAKEN - PRESTAVLJENE VAJ
18.5.2016 - S, MEH. 1. VS - TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA - ZAGOVOR IZPITA
18.5.2016 - USTNI IZPITI PRI PROF. DR. M. KEGLU
18.5.2016 - S 1. VS - STROJNI ELEMENTI - ODPOVED RAČUNALNIŠKIH VAJ ZA 10.,11.,12. SKUPINO
16.5.2016 - STROJNIŠKI PIKNIK 2016
13.5.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ENERGIJA IN OKOLJE
21.4.2016 - Roki za dokončanje predbolonjskih študijskih programov
20.4.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA OSNOVE ENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA METODE EKSPERIMENTALNEGA DELA
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MATERIALI II
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU OSNOVE ENERGETSKIH STROJEV IN NAPRAV (1.ST VS)
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU ANGLEŠKI JEZIK (1.ST VS)
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA KONSTRUKCIJ
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ENERGETSKI STROJI IN NAPRAVE
31.3.2016 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA METODIKA KONSTRUIRANJA
24.3.2016 - Išče se raziskovalec / doktorski študent na projektu OMW
21.3.2016 - Pobuda za vključitev študentov/študentk v prostovoljno vzgojiteljsko delo v času zdravstvenega in socialnega letovanja otrok
25.2.2016 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA KINEMATIKA IN DINAMIKA
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1.STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
2.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 1. PRIJAVNEM ROKU
25.9.2015 - IZREDNI ŠTUDIJ - OBVEZNA UDELEŽBA V PEDAGOŠKEM PROCESU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO