predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
vpis v višji letnik
Projektna dela - študijsko leto 2015/2016
tutorji študentom novincem
mentorji letnikov
pravilniki Univerze v Mariboru
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
študentski projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja"
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-05/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2015/16:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

Informacije za srednješolce
Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov
novice in obvestila
8.10.2015 - V Financah izšel članek Z novimi tehnologijami navzgor ali v brezno?
V reviji Finance je izšel članek Z novimi tehnologijami navzgor ali v brezno?, v katerem je poudarjeno znanje na področju pametnih tekstilij, posebej še dosežki inštituta za inženirske materiale in oblikovanje Fakultete za strojništvo v Mariboru. Vsebina članka...
8.10.2015 - Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru
Študentski svet Univerze v Mariboru organizira humanitarno akcijo z imenom Študenti za študente in bo simbolno vstopnino na prireditev Gremo na prvi rok (znaša 2€) v celoti namenil denarni pomoči socialno šibkejšim študentom Univerze v Mariboru, ki kljub oteženemu socialnemu položaju uspešno opravljajo svoje študijske obveznosti.
Kandidati za dodelitev pomoči se naj prijavijo na Razpis za dodelitev denarne pomoči, najkasneje do 23.10.2015 do 15. ure na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom "Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom UM, NE ODPIRAJ".
7.10.2015 - Študenta Fakultete za strojništvo dobila nagradi za svoje diplomsko delo
2.10.2015 - Formula Student išče nove člane
Postani del ekipe Formula Student GPE! Iščejo kadre vseh profilov, ki si želijo pridobiti izkušnje ter prave reference pri iskanju zaposlitve. Prijave do 10.10.2015. Več...
30.9.2015 - Fakulteta za strojništvo uspešno izpeljala dogodek Misija nemogoče: dolga noč pisanja diplome
Fakulteta za strojništvo je dne 25.9.2015 uspešno izvedla dogodek »Misija nemogoče: dolga noč pisanja diplome«, kateri je bil v osnovi namenjen študentom predbolonjskih študijskih programov, ki so že nekoliko »oddaljeni« od študija, da jih motiviramo in jim pomagamo, da bodo do 30. 9. 2016 zaključili študij. Vabljeni so bili tudi ostali študenti, ki imajo prijavljeno temo zaključnega dela in se lotevajo »projekta diploma«. Študenti so na ta dan v večernih urah obiskali fakulteto, kjer so v skupinah z visokošolskimi učitelji in sodelavci dobili praktične napotke o tem, kako začeti, nadaljevati, pisati ali zaključevati pisanje diplome. Dogodek je bil zelo dobro obiskan. Vsem udeležencem se za udeležbo zahvaljujemo in jim želimo čimprejšnji uspešen zaključek študija. Nekaj utrinkov z dogodka...
23.9.2015 - Sklep o razpisu namestnika predsednika AZ FS
23.9.2015 - Sklep o razpisu kandidiranja in volitev nadomestnega člana Senata FS, s področja Konstruiranje
23.9.2015 - Urniki za zimski semester 2015/16
Urniki za zimski semester 2015/16 so objavljeni na spletni strani http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=35.
22.9.2015 - Donacija v vrednosti 28.800 USD podjetja Simio LLC
Prof. Buchmeister je v septembru 2015 pridobil donacijo v vrednosti 28.800 USD podjetja Simio LLC (Sewickley, Pennsylvania, ZDA) za 12 instalacij simulacijskega paketa SIMIO.
31.8.2015 - Naši študenti z dirkalnikom GPE15 do stopničk na mednarodnem tekmovanju
Ekipa naših študentov UNI Maribor Grand Prix Engineering projekta Formula Student je pred nekaj dnevi na mednarodnem tekmovanju v Madžarskem Győru dosegla 3. mesto na dirki vzdržljivosti in 3. mesto v skupnem seštevku dinamičnega dela tekmovanja. Več...
sporočila na oglasni deski
8.10.2015 - Startup vikend "Več kot narava"
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
8.10.2015 - Prenovljena spletna stran Študentskega sveta FS
8.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1.STOPNJE VPISANE V 2. PRIJAVNEM ROKU
7.10.2015 - Razpis za dodelitev denarne pomoči študentom Univerze v Mariboru
7.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 1. STOPNJE VPISANE V 1. PRIJAVNEM ROKU (V MESECU AVGUSTU 2015)
2.10.2015 - Razpis nadomestnih volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru
2.10.2015 - Razpis volitev v študentske svete članic UM
2.10.2015 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE VPISANE V 1. PRIJAVNEM ROKU
25.9.2015 - IZREDNI ŠTUDIJ - OBVEZNA UDELEŽBA V PEDAGOŠKEM PROCESU
27.8.2015 - Nagradni natečaj za študente za raziskovalno nalogo
7.7.2015 - Vpis v višji letnik v študijskem letu 2015/2016
17.6.2015 - ON-LINE BORZA RAZISKOVALNIH NALOG
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO