predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo zaključnih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
referat za študijske in študentske zadeve
mentorji letnikov
tutorji študentom novincem
pravilniki Univerze v Mariboru
splošni pogoji plačevanja šolnin in prispevkov na UM
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
FOLLOW UP notranja institucionalna evalvacija
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
institucionalne evalvacije
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna predavanja
strokovna združenja
OBZORJE 2020 (HORIZON 2020)
7. OKVIRNI PROGRAM EU
ERA-Net; CORNET
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
Erasmus+
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
EUREKA - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Leonardo da Vinci - ZAKLJUČENI PROJEKTI
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-04/2015 - Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-03/2015 - Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-02/2015- Servisiranje elektronskih mikroskopov
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-01/2015- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-07/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-06/2014- Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo FS-JN-05/2014- Sistem za precizno nanašanje funkcionalnih formulacij
Naročilo FS-JN-04/2014- Naprava za merjenje prepustnosti kisika
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2015/16:
- dodiplomski študij
- podiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Referat za študijske in študentske zadeve -> redni: 02/220-7504, fs.redni@um.si;
izredni: 02/220-7505, fs.izredni@um.si; podiplomski: 02/220-7506, fs.podiplomski@um.si.
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

Informacije za srednješolce
Roki za dokončanje študija iztekajočih študijskih programov

novice in obvestila
21.5.2015 - Informativni dnevi podiplomskih študijskih programov Fakultete za strojništvo
Vabimo vas na informativne dneve podiplomskih študijskih programov 2. in 3. stopnje Fakultete za strojništvo, ki bodo potekali v naslednjih terminih:
  • Študijski programi 3. stopnje (Strojništvo, Tehniško varstvo okolja, Tekstilni materiali):  sreda, 27. maj 2015 ob 16.00 v sejni sobi B-304, Fakulteta za strojništvo-Smetanova ulica 17, Maribor
  • Študijski programi 2. stopnje (Strojništvo, Tehniško varstvo okolja, Oblikovanje in tekstilni materiali, Inženirsko oblikovanje izdelkov, Mehatronika, Gospodarsko inženirstvo-strojništvo): četrtek, 28. maj 2015 ob 16.00 v predavalnici B-108, Fakulteta za strojništvo-Smetanova ulica 17, Maribor
20.5.2015 - Modni dogodek IKONSKA PETDESETA v Pokrajinskem muzeju Maribor
Študentke Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje Vas vabijo na modni dogodek IKONSKA PETDESETA, 26. maja 2015, ob 18. uri v Pokrajinski muzej Maribor v okviru Meseca mode v muzeju. Več informacij ...
14.5.2015 - Vabilo na delavnico: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov"
Spoštovani sodelavci in študentje! Vljudno Vas vabimo, da se udeležite delavnice: "Trajnostne tehnologije kovinskih materialov". Delavnica bo potekala na Fakulteti za strojništvo, Smetanova ulica 17, od torka, 2. 6. 2015, do petka, 5. 6. 2015. Podrobnejše informacije so na spletni strani: http://lm.fs.um.si/index.php/konferenca/. Udeležba na delavnici je brezplačna. Več...
14.5.2015 - Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje
Vabilo na 6. kolesarski vzpon FS na Pohorje. Več informacij ...
4.5.2015 - Predavanje mag. Slavka Lapajneta iz ZZV Maribor z naslovom Uporaba rezultatov kemijske analize v vsakdanji praksi
24.4.2015 - Vabilo na 6. forum operativne odličnosti
Strokovno društvo za operativno odličnost sporoča: vabimo vas na 6. FORUM OPERATIVNE ODLIČNOSTI, ki ga bomo letos izvedli v petek, 22. maja v Ljubljani na Gospodarski zbornici Slovenije. V preteklih letih nam je zgodbo o uspehu Steklarne Hrastnik predstavil njen direktor g. Andrej Božič, izvedeli smo, kako si je pot med Michelinove zvezdice med svetovnimi kuharji skoraj utrl Janez Bratovž, kako sodelujejo in uspešno poslujejo v podjetju Domel Železniki, kjer so zaposleni v podjetju tudi lastniki in številne druge primere dobrih praks in sistematičnih izboljšav. Tudi tokrat je program odličen. Svoje izkušnje bodo predstavili predstavniki uspešnih slovenskih podjetij, kot so BSH Hišni aparati, Pipistrel, Hidria in gost iz Nemčije, ki izvaja svetovalno delo v znanih nemških podjetjih (kot so VW, DB,…). Obiskovalci foruma so običajno predstavniki podjetij, letos prvič so vabljeni tudi študenti s simbolično kotizacijo 15 EUR. Izkoristite to priložnost in spoznajte svoje morebitne bodoče delodajalce že v času študija! Več informacij in prijava ...
20.4.2015 - Vabilo na predavanje prof. K. Shimojima
Vabimo vas na javno predavanje gostujočega profesorja K. Shimojima iz Okinawa National Colege of Technology z naslovom »Food Processing by Under Water Shock Wave«. Predavanje bo v četrtek, 23. aprila 2015 ob 9:00 uri v sejni sobi B-304. Več informacij ...
13.4.2015 - Naš študent Matej Fiderih prejel nagrado UM na univerzitetnem grafičnem natečaju
Univerza v Mariboru je že drugič organizirala univerzitetni grafični natečaj, na katerem so študentje izrazili svoj pogled na zgradbo rektorata, v klasični grafiki in digitalni grafiki oziroma arhitekturni risbi.
V sklopu digitalna grafika in arhitekturna risba je nagrado, pod mentorstvom izr. prof. Vojka Pogačarja, prejel tudi študent 2. stopnje Inženirsko oblikovanje izdelkov Fakultete za strojništvo UM Matej Fiderih. Za uspeh mu čestitamo! Več ...
10.4.2015 - Plan ogledov delovnih okolij za študente KTMO
8.4.2015 - Sejem ameriških izobraževalnih institucij ponovno v Ljubljani
EducationUSA center, ki deluje v okviru Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije, pripravlja 20. aprila 2015 sejem, kjer se bodo predstavile ameriške izobraževalne institucije. Udeležba je brezplačna, potrebna je le prehodna spletna prijava. Več informacij o študiju ali študijski izmenjavi v ZDA najdete na spletni strani sklada: www.sklad-kadri.si.
sporočila na oglasni deski
28.5.2015 - GOVORILNE URE PRI MAG. KREŠEVIČ VRAZ
28.5.2015 - TEČAJ PISANJA ŽIVLJENJEPISA IN SPREMNEGA PISMA
27.5.2015 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. U. ŽUPERLU
27.5.2015 - S 2. VS (PS) - CAM POSTOPKI - KOLOKVIJ
27.5.2015 - S 1. VS (1.st.) - KINEMATIKA IN DINAMIKA - TEORETIČNI DEL IZPITA
27.5.2015 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. S. GLODEŽU
27.5.2015 - TEČAJ PISANJA ŽIVLJENJEPISA IN SPREMNEGA PISMA
26.5.2015 - TTO 1. VS - STATISTIKA - 1. TEST IZ TEORIJE
26.5.2015 - S 2. VS (K) - GONILNI MEHANIZMI - SPREMEMBA PROSTORA ZA PRVI TERMIN LV
26.5.2015 - S 1. VS (1.st.) - TEHNIŠKE MERITVE - PRESTAVLJEN TERMIN LV ZA SK. 11 IN 12
25.5.2015 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. I. KOSI-ULBL
22.5.2015 - TTO 2. VS (MTT) - APRETIRANJE - KOLOKVIJ IZ VAJ
13.5.2015 - S, MEH. 1. VS (1.st.) - STROJNI ELEMENTI - 2. PRAKTIČNI TEST
7.5.2015 - S, MEH. 1. MAG. (2. st.) - NAPREDNI TEHNOLOŠKI SISTEMI - KOLOKVIJ
7.5.2015 - Roki diplomiranja za nadaljevanje študija na podiplomskih študijskih programih
6.5.2015 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA MEHANIKA TEKOČIN
6.5.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA ANGLEŠKI JEZIK
21.4.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA TOPLOTNI ROTACIJSKI STROJI
21.4.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA EKSPERIMENTALNE METODE
21.4.2015 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
20.1.2015 - IZPITNI SISTEM - PLAČILO PRISTOPA K IZPITU
2.12.2014 - ZDRAVSTVENA OSKRBA ŠTUDENTOV
10.10.2014 - PRISPELE SO ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA 2. STOPNJO - VSI PROGRAMI
1.10.2014 - Plačilo prijave teme zaključnih del za študente brez statusa
1.10.2014 - MENTORJI LETNIKOV 2014/2015
2.7.2014 - SPLOŠNI POGOJI PLAČEVANJA ŠOLNIN IN PRISPEVKOV NA UM
2.7.2014 - IZREDNI ŠTUDIJ - URADNE URE REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
18.6.2014 - KOMISIJSKI IZPITI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Odgovorna oseba za lobista: dekan fakultete
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO