predstavitev fakultete
študijski programi
informacije o študiju
informacije za študente
zaposleni
organiziranost
kakovost na fakulteti
raziskovalna dejavnost
strokovna dejavnost
mednarodna dejavnost
knjižnica tehniških fakultet
javna naročila
alumni FS
podjetja in študenti
aktualne novice
sporočila na oglasni deski
osnovni podatki
poslanstvo, vizija, slogan in vrednote fakultete
strateške usmeritve in cilji
uvod
organiziranost
vodstvo
organi
animirane predstavitve (filmi)
informacije za srednješolce
zgodovina
naši bivši diplomanti in diplomantke
kako nas najdete?
1. bolonjska stopnja (dodiplomski študij)
2. bolonjska stopnja (magistrski študij)
3. bolonjska stopnja (doktorski študij)
stari univerzitetni študij
stari visokošolski strokovni študij
stari podiplomski študij
bolonjska deklaracija
izračun povprečne ocene študija
izredni študij
kreditni študij
mentorstvo in tutorstvo
navodila za pripravo diplomskih del
nostrifikacija diplom
ocenjevalna lestvica
podiplomski študij
primerjava ravni izobrazbe in strokovnih nazivov
seznam objavljenih in dodeljenih tem diplomskih in magistrskih del
študij v tujini
študijski koledar
učni načrti predmetov študijskih programov fakultete
vpis in vpisni pogoji za dodiplomski študij
vpis in vpisni pogoji za podiplomski študij
absolventi (nebolonjski študijski programi)
ECTS kreditne točke
elektronska prijava na izpit
govorilne ure
izpitni roki
izpitni roki za stare dodiplomske študijske programe
izpitni sistem
knjižnica TF
obrazci za študente
pogoji za napredovanje študentov ter ponavljanje letnika
prehod med starimi (nebolonjskimi) in novimi (bolonjskimi) študijskimi programi
računalništvo in internet
rezultati preverjanj znanja in študijske informacije po nosilcih
rezultati študentskih anket
roki za dokončanje študija iztekajočih (nebolonjskih) študijskih programov
seznam in cenik študijske literature
sistem COBISS
strokovne prakse - navodila in ponudba podjetij
svetovanja Kariernega centra Univerze v Mariboru
študenti s posebnimi potrebami in njihove pravice
uradne ure služb fakultete
urniki
zagovori
administrativni sodelavci
pedagoški sodelavci
nepedagoški sodelavci
telefonski imenik, e-pošta
pravilniki, akti, obrazci za zaposlene
strategija na področju managementa kakovosti
letni načrt dela komisije za kakovost
samoevalvacijska poročila
akcijski načrt
sestava komisije za kakovost
zapisniki sej komisije za kakovost
študentske ankete
povezave
pravilniki in navodila
poročila o raziskovalni dejavnosti - raziskovalni programi in projekti
programske skupine
znanstveno-raziskovalni projekti
mladi raziskovalci
študenti v raziskovalnih projektih
konference, simpoziji, seminarji
strokovna združenja
6. OKVIRNI PROGRAM EU - ZAKLJUČENI PROJEKTI
7. OKVIRNI PROGRAM EU
EUREKA
ERA-Net; CORNET
Leonardo da Vinci
Tempus
Bilateralno sodelovanje
Erasmus Mundus Euphrates
COST
Mednarodno in akademsko sodelovanje
Mednarodno gospodarsko in teritorialno sodelovanje
Sodelovanje s tujimi institucijami
Kodeks zaposlovanja tujih raziskovalcev - The Code of Conduct for ...
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2014- Računalniška oprema
Naročilo FS-JN-03/2013 - Pedagoško raziskovalna oprema za rotacijske obdelave
Naročilo 2012_05_JN1_UM/FS-JN-02/2013- Računalniška oprema
Naročilo 2012_05_JN1_UM_CoreUM_FS-JN1- Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-02/20112 - Računalniška oprema
Naročilo 2008_07_JN2_UM/FS-JR-01/20112 - Računalniška oprema
Naročilo JN/FS-03/2012 Sukcesiven nakup letalskih kart
Naročilo JNV/FS-02/2012 "SUKCESIVNA DOBAVA KEMIKALIJ, STEKLOVINE IN PLINOV"
Naročilo JNVV/FS-01/2012 "BRUSILNO POLIRNA LINIJA ZA METALOGRAFSKO PRIPRAVO VZORCEV"
štipendije
seminarske naloge in diplomska dela
razpisane in prejete nagrade
strokovne prakse
zaposlitev
ŠTUDENTI.FS
urniki
formula student
študentski forum
VPIS v študij. letu 2014/15:
- dodiplomski študij
intranet
eduroam
UM E-študij (Moodle)
PPA - podpora prof. in asist.
tisk po naročilu (TPN)
Strani ureja: Janez Čep
Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; tel: 02/220-7500; fax: 02/220-7990; e-mail: fs@um.si
matična številka: 5089638010; identifikacijska številka (ID): SI71674705; transakcijski račun: 01100-6090102935
Promocijski film:   Fakulteta za strojništvo

Informacije za srednješolce

Informacije za srednješolce

novice in obvestila
8.4.2014 - Vabilo na Dan konstrukterjev 2014 - dan inž. Ivana Munde
Inštitut za konstrukterstvo in oblikovanje vabi na strokovno srečanje konstrukterjev v okviru dogodka Dan konstrukterjev - dan inž. Ivana Munde, ki bo v torek, 13. maja 2014, v predavalnici inž. Ivana Munde (E-104) na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Več informacij ...
1.4.2014 - Vabimo vas na 6. sestanek Društva ALUMNI FS
Vabimo vas na 6. sestanek Društva ALUMNI FS, redni občni zbor, ki bo v četrtek, 10. aprila 2014 ob 17.30 uri v predavalnici inž. Ivana Munde, Smetanova 17, 2000 Maribor. Več...
24.3.2014 - Vabilo na javno predavanje izr. prof. dr. Boruta Buchmeistra
2.3.2014 - Mednarodna strokovna ekskurzija EUROTOUR 2014
Sekcija študentov strojništva - DSI MB in Študentski svet Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru organizirata za študente Fakultete za strojništvo 7-dnevno mednarodno strokovno ekskurzijo EUROTOUR 2014 od 6. maja - 13. maja 2014. Več ...
28.2.2014 - Sklep o razpisu volitev v Študentski svet Univerze v Mariboru
Prorektor za študentska vprašanja Univerze v Mariboru (UM) je izdal sklep o razpisu volitev v Študenski svet UM. Kandidature je potrebno vložiti do 12. 3. 2014. Več...
17.2.2014 - Urniki za poletni semester 2013/14
Urniki za poletni semester 2013/14 so objavljeni na spletni strani http://www.fs.uni-mb.si/podrocje.aspx?id=35.
17.2.2014 - ERASMUS+ Razpis za študij v tujini v študijskem letu 2014/2015
Vabimo vas na predstavitev Razpisa za mobilnost študentov z namenom študija v tujini v študijskem letu 2014/2015, v okviru programa ERASMUS+, ki bo na Fakulteti za strojništvo v torek 4.3.2014 ob 10h v predavalnici B-207. Razpis je objavljen na spletni strani UM http://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/default.aspx. INTERNI ROK za oddajo prijave na spletni strani https://aips.um.si/PredmetiBP5/PrijavaIzmenjaveOut.asp je 11.03.2014
27.1.2014 - Ni hao! Poletna šola v Šanghaju s štipendijo Javnega sklada RS
Ekipa Shanghai Summer School sporoča: Želimo si, da bi bili med letošnjimi udeleženci poletne šole tudi študenti iz vaše priznane ustanove, saj stremimo k temu, da bi prihajali iz različnih okolij, z različnim znanjem ter iz večih evropskih držav. Veseli nas, da lahko vašim študentom ponudimo odlično priložnost, da se naučijo in v praksi spoznajo kitajski jezik, kulturo in posel, ter se tudi sami preizkusijo v izdelavi poslovnih idej. Več informacij ... 
19.1.2014 - Podjetje TALUM d.d. Kidričevo išče diplomante FS
Podjetje TALUM tovarna aluminija d.d. iz Kidričevega išče diplomante študijskih programov Strojništvo in Gospodarsko inženirstvo - smer Strojništvo FS s 7. ali 8. stopnjo izobrazbe za zaposlitev za določen čas 13 mesecev in možnostjo podaljšanja pogodbe o zaposlitvi. Več informacij ...
20.11.2013 - Javni razpis za sofinanciranje študentskih projektov po kreativni poti do praktičnega znanja
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 15.11.2013 v Uradnem listu RS št. 94/13 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje neposrednega sodelovanja dodiplomskih in podiplomskih študentov visokošolskega študija, visokošolskih zavodov ter gospodarstva. Več informacij (NOVO!) ...
sporočila na oglasni deski
18.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA VARJENE KONSTRUKCIJE
17.4.2014 - MEH 1. MAG. (2.st.) - MODELIRANJE IN VODENJE ELEKTROMEHANSKIH SISTEMOV - SPREMEMBA TERMINA LV
17.4.2014 - MEH 2. UN - MIKROKRMILNIKI - ODPOVED PREDAVANJ IN NADOMESTNI TERMIN (18.4.2014)
16.4.2014 - PREDSTAVITEV POLETNE ŠOLE ZA 2. STOPNJO
15.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK PRI DOC. DR. LEBERJU
14.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA IZBRANA POGLAVJA IZ FIZIKE
11.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK PRI PROF. DR. GOTLIHU
11.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA SODOBNI INŽENIRSKI MATERIALI
8.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK IZ PREDMETA VALOVANJE IN ZGRADBA SNOVI
8.4.2014 - S 2. VS-K, MEH 2. VS (1. st.) - STROJNE KONSTRUKCIJE - KOLOKVIJ
7.4.2014 - TEORETIČNI IZPITI PRI DOC. DR. B. SLUBANU
7.4.2014 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. I. PALČIČU
7.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK PRI DOC. DR. PALČIČU
4.4.2014 - S, MEH 1. VS (1. st.) - MATEMATIKA ZA INŽENIRJE 2 - 1. TEST IZ TEORIJE
4.4.2014 - DODATNI IZPITNI ROK PRI DOC. DR. SLUBANU
3.4.2014 - Ponudba Doktorat UK
2.4.2014 - OTM 2. UN (1.st.) - KONFEKCIJSKI PROCESI - ODPOVED PREDAVANJ
2.4.2014 - Družba GeoEnergetika d.o.o. - objava prostega delovnega mesta
2.4.2014 - MEH 3. UN (1.st.) - DIGITALNI SIGNALNI KRMILNIKI
28.3.2014 - GOVORILNE URE PRI DOC. DR. L. SPINDLER
21.3.2014 - PODJETJE ROBOTEH d.o.o. IŠČE NOVEGA SODELAVCA/SODELAVKO
21.3.2014 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU OBDELOVALNI IN PREOBLIKOVALNI STROJI (1. STOPNJA UNI)
4.3.2014 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU MEHATRONSKI SISTEMI NA OBDELOVALNIH STROJIH (1.ST. UNI)
3.3.2014 - DODATNI IZPITNI ROK PRI PROF. DR. MARKU KEGLU
3.3.2014 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK METODE EKSPERIMENTALNEGA DELA
28.2.2014 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU VARILNA TEHNIKA (1.STOPNJA VS)
27.2.2014 - UPORABA EMAIL NASLOVOV ime.priimek@student.um.si
26.2.2014 - ROK ZA DIPLOMIRANJE ZA ŠTUDENTE, KI BODO V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015 NADALJEVALI ŠTUDIJ NA PODIPLOMSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH
25.2.2014 - OBVESTILO O PLAČILU DIPLOMSKEGA, SPECIALISTIČNEGA, MAGISTRSKEGA IN DOKTORSKEGA DELA ZA ŠTUDENTE BREZ STATUSA (od 2014/2015 naprej)
21.2.2014 - GOVORILNE URE PRI PROF. DR. I. PAHOLETU
11.2.2014 - PROŠNJA ZA DODATNI IZPITNI ROK PRI PREDMETU GOSPODARJENJE V PROIZVODNJI (1. STOPNJA UNI)
21.11.2013 - IZPITNI ROKI V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014
11.11.2013 - TUTORJI ŠTUDENTOM NOVINCEM (1.letniki 1.stopnja)
23.10.2013 - ŠTUDENTSKE IZKAZNICE ZA ŠTUDENTE 2. STOPNJE - VSI PROGRAMI
24.10.2012 - IZPITNI ROKI ZA STARE DODIPLOMSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME
4.10.2011 - OMEJITEV DODATNIH IZPITNIH ROKOV


hitre povezave
Študijski programi 1. stopnje:
- strojništvo UN
- mehatronika UN
- GING - strojništvo UN
- tehniško varstvo okolja UN
- oblikovanje in tekst. mat. UN
- strojništvo VS
- mehatronika VS
- tehnologije tekst. oblikov. VS
AIPS
Knjižnica TF
Karierni center UM
Sistem COBISS
Katalog informacij javnega značaja
Govorilne ure zaposlenih
Telefonski imenik zaposlenih
E-pošta na UM (zaposleni)
Aktualne internetne povezave
Produkcija © 2005 CHP, oblikovanje LIO